Register
Contract

Satın alma sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, MADDEler halinde aşağıdaki gibidir.
 
MADDE 1 - KONU İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
 
MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ Ünvan: www.proloterapi.com.tr (Bundan sonra www.proloterapi.com.tr olarak anılacaktır) Adres: Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:44 Arıkan Apt Kat:4 Merkezefendi/DENİZLİ Tel : 0 258 265 32 64 Pbx.Email: info@proloterapi.com.tr
 
MADDE 2.1 - ALICI BİLGİLERİ Müşteri olarak www.proloterapi.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ Malın / Ürünün / Hizmetin türü, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
 
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
 
MADDE 4.1 - ALICI, MADDE 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
MADDE 4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
 
MADDE 4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden www.proloterapi.com.tr. sorumlu tutulamaz.
 
MADDE 4.4 - www.proloterapi.com.tr., sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
MADDE 4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının www.proloterapi.com.tr'ye ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.proloterapi.com.tr ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.
 
MADDE 4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.proloterapi.com.tr'ye ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.proloterapi.com.tr'ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 
MADDE 4.7 - www.proloterapi.com.tr mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 
MADDE 4.8 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp www.proloterapi.com.tr.'ye faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
 
MADDE 5 - Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
 

 

MADDE 6 - ALICI siparişi verdiği gün www.proloterapi.com.tr nin mesai bitiş saati 20.00 ye kadar gerçekleştirdiği siparişi iptal edebilme hakkına sahiptir.Bu durumda ALICI' nın iptal talebini www.proloterapi.com.tr' ye bildirmesinden itibaren 3 işgünü içerisinde www.proloterapi.com.tr'nin ödeme tutarını ALICI' ya iade etme zorunluluğu vardır.ALICI ürünü teslim aldıktan sonra 3 gün içerisinde ürünü iade etme hakkına sahiptir bu durumda www.proloterapi.com.tr'nin, iade olan ürünü teslim aldıktan sonra 3 işgünü içerisinde ödeme tutarını ALICI' ya iade etme zorunluluğu vardır.İptal ve iade bildirimleriniz için irtibat numaramız;444 8648 dir.İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile www.proloterapi.com.tr'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
 
 
Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.


Related Pages